Centralne ogrzewanie (CO) - definicja

nagrzewnica na przepracowany olej
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.
Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy ? jest to dystrybucjanagrzewnica na przepracowany olej .