Fizyka w twoim otoczeniu - Promieniowanie cieplne

wynajem nagrzewnic wynajem nagrzewnic
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii.
Promieniowanie cieplne.

Widok do druku:

wynajem nagrzewnic