Ciepło z elektrociepłowni

palniki na zużyty olej silnikowy
Tradycyjne źródła energii cieplnej Jako tradycyjne źródła energii cieplnej przyjmuje się takie metody postępowania, w których nie jest brane pod uwagę ewentualne negatywne oddziaływanie na środowipalniki na zużyty olej silnikowy .